ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační povinnost

 1. Společnost PG foodies s.r.o(dále jen „e-shop”), se sídlem Urxova 479/6, Praha, IČ: 055 18 733, (dále jen „Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“) zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje.  
 2. E-shop zpracovává Vaše osobní údaje pouze na základě jednoho ze zákonných důvodů zpracování, a to buď:
  • z důvodu zpracování osobních údajů jež jsou nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro uzavření takové smlouvy, 
  • na základě oprávněného zájmu, tedy za účelem poskytnutí relevantního obsahu, který bude pro Vás zajímavý, kdy tyto údaje zpracováváme automaticky a pomoci cookies, anebo
  • informovaného souhlasu se zpracováním.
 3. Vaše osobní údaje e-shop zpracovává především za účelem nákupu zboží a služeb, péče o zákazníky a marketingové činnosti. 
 4. Osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro uzavření takové smlouvy bude e-shop zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu. V případě osobních údajů, ke kterým byl udělen informovaný souhlas, tak tyto bude e-shop zpracovávat po dobu 7 let. 
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu info@etapa.cz nebo dopisu na kontaktní údaje e-shopu dle bodu 1.
 6. E-shop je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů. Aktuální seznam zpracovatelů poskytne e-shop na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům e-shopu a zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

Díky, že jste se zastavili.

Můžete se zapsat k odběru našeho Etapa letteru.

Dívejte se nám pod ruce

Vaše Etapa